УК     EN
ISO 9001 - 2015

  Вимоги про надання документів для ТОВ та ТДВ

  06.02.2018 Верховною Радою України були прийнятий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII. Закон вступив в силу 17.06.2018.
  Даним законом повністю переглянуті правила «існування» товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Введено нові вимоги до статуту товариства, учасникам, органам управління і т.д.

  У статті 44 закону встановлено нове для ТОВ і ТДВ поняття - «значний правочин».
  «Стаття 44. Значний правочин
  1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами суспільства на вчинення певних угод в залежності від вартості предмета угоди або інших критеріїв (значні угоди).
  2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства за станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.
  3. Рішення про надання згоди на вчинення інших великих угод, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.
  4. Якщо замість декількох угод суспільство могло зробити одну значну угоду, то кожен з таких угод вважається значним.
  5. Посадові особи товариства, винні в порушенні порядку здійснення великих угод, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству. »
  Таким чином, кожна з укладених з ТОВ і ТДВ угод (договорів) повинна проходити перевірку на дотримання цієї норми. Недотримання вищевказаних норм є прямим кроком до можливості визнати угоду недійсною в майбутньому.
  Тому на момент укладання договору обов’язковим з боку контрагента є надання необхідних документів, а саме:
  1. Надання контрагентом документа, що підтверджує вартість чистих активів за минулий квартал. Це може бути офіційна звітність ТОВ або ТДВ, або довідка за підписом керівника та головного бухгалтера з необхідною інформацією. При цьому сума операції не повинна перевищувати 50% вартості активів.
  При цьому, в разі, коли за договором полягає кілька додаткових угод (специфікацій), і сума договору відповідно підсумовується, то для визначення суми угоди в розрізі ст.44 Закону буде братися ЗАГАЛЬНА СУМА ПО ДОГОВОРУ.
  Або
  2. Надання протоколу загальних зборів учасників ТОВ або ТДВ зі згодою на здійснення угоди. При цьому оформлення протоколу загальних зборів учасників, в якому учасники погодили висновок всіх можливих угод, наприклад, на рік вперед, не підходить. У протоколі повинні бути вказані хоча б мінімальні істотні умови - сторони і предмет угоди, ціна.
  Або
  3. Надання копіі статуту з вказівкою порядку погодження значних правочинів
  Вважаємо, що контрагенти ТОВ і ТДВ повинні знати положення профільного і основоположного для них закону. Тому відмова контрагентів взагалі щось робити або надавати в розрізі даного питання з посиланням на те, що дані вимоги є незаконними - прийматися не буде.

  Українська асоціація виробників феросплавів

  Українська асоціація виробників феросплавів

   

  Україна, 69035
  Запоріжжя, вул. Діагональна,11
  АТ "Запорізький Завод Феросплавів"

  Мапа проїзду

  Тел.: +380 (61) 217-80-09

  ДОСВІД
  НАДІЙНІСТЬ
  ПЕРСПЕКТИВА

  Усі права захищені © АТ "Запорізький Завод Феросплавів"