УК     EN
ISO 9001 - 2015

  Кодекс корпоративної етики АТ «ЗФЗ»

  Кодекс корпоративної етики

   

  1. Вступ

  1.1 Кодекс корпоративної етики співробітника АТ «ЗФЗ (далі – Кодекс) є зводом етичних і моральних норм, правил поведінки, що приймаються і поділяються кожним працівником підприємства, незалежно від рівня займаної ним посади. Кожен співробітник АТ «ЗФЗ» приймає на себе обов’язок в ході своєї діяльності керуватися положеннями даного Кодексу.

   

  1.2 Основна мета Кодексу – визначення і закріплення стандартів діяльності і поведінки працівників, спрямованих на підвищення прибутковості, успішності та ефективності підприємства, а також на підвищення рівня внутрішньокорпоративного життя наших співробітників.

   

  1.3 Персонал і керівники всіх ланок не мають права приймати рішення або здійснювати будь-які дії, що йдуть всупереч з корпоративними цінностями і можуть завдати шкоди діловій репутації та інтересам АТ «ЗФЗ».

   

  1.4 Вступаючи на роботу, кожен співробітник знайомиться з текстом цього Кодексу, приймає і поділяє його принципи, усвідомлює їх обов'язковий характер в рамках своєї професійної діяльності.

   

  1.5 Право на внесення пропозицій про зміни, уточнення або розширення норм Кодексу має кожен працівник підприємства.

   

  2. Цінності АТ «ЗФЗ»

   

  2.1 Потенціал співробітників.

  Співробітники – наша основна цінність. Ми маємо намір створювати всі умови для дотримання інтересів наших співробітників, тому для ЗФЗ є важливими:

  - професійний та особистий розвиток працівників;

  - справедлива оцінка внеску кожного працівника;

  - ініціативність працівників;

  - створення сприятливого морально-психологічного клімату і нормальних умов праці на робочих місцях;

  - турбота про здоров'я і добробут працівників і членів їх сімей.

   

  2.2 Лідерство

  Ми прагнемо бути лідерами. Ми впевнені, що безвихідних ситуацій не буває. Знайти шляхи їх вирішення – наше основне завдання.

  Нам притаманний «бійцівський дух»: ми впевнені в своїх силах і зможемо вирішити будь-яке завдання швидше, краще за наших конкурентів; ми не зупиняємося на півшляху, посилаючись на труднощі, ми досягаємо поставленої мети.

   

  2.3 Результативність

  Ми прагнемо до оптимального використання всіх ресурсів, грамотного управління, оперативності та точності виконання поставлених задач, високої продуктивності праці в усіх сферах діяльності, до досягнення максимально можливих результатів за умови оптимального використання людських, природних і фінансових ресурсів. Ми вміємо мобілізуватися і виконати завдання в найкоротші терміни. Ми прагнемо спілкуватися один з одним без зайвих бюрократичних процедур узгодження, візування документів.

   

  2.4 Професіоналізм

  Професіоналізм – це глибоке знання своєї спеціальності, відповідальне і сумлінне ставлення до обов'язків, якісне і своєчасне виконання поставлених завдань, вдосконалення професійного рівня. Відносини всередині підприємства будуються на основі прямої зацікавленості співробітників в результаті роботи, що дозволяє їм стати професіоналами в різних галузях. Прийняти оптимальне рішення, дати грамотну консультацію в межах своєї компетенції – справа честі кожного працівника. Всі рішення приймаються з точки зору компетентності і доцільності.

   

  2.5 Новаторство / іноваційність

  Інноваційність стосується будь-якого аспекту діяльності підприємства: маркетингу, логістики, фінансової діяльності, кадрової політики, IT-технологій і т.д. Ми особливо цінуємо працівників, зараховуючи їх до Кадрового резерву. Наші працівники націлені на подальший розвиток своїх навичок і компетенцій, їх застосування на практиці. На АТ «ЗФЗ» створена система безперервного навчання, збереження і передачі накопиченого досвіду.

   

  3. Принципи діяльності АТ «ЗФЗ»

   

  3.1.  АТ «ЗФЗ» відкрите перед суспільством;

   

  3.2. АТ «ЗФЗ» цінує і поважає своїх співробітників.

  На підприємстві поважають людську гідність і права людини. Ми з повагою ставимося до співрозмовника і його думки. У відносинах між працівниками неприпустима агресія і грубість. Прийняття рішень стосовно працівників має грунтуватися на об'єктивний даних і фактах.

   

  3.3. АТ «ЗФЗ» визнає лише чесний спосіб ведення ринкової конкуренції;

   

  3.4. АТ «ЗФЗ» дорожить діловою репутацією і високою довірою з боку партнерів;

   

  4. Відповідальність підприємства

   

  4.1 Перед акціонерами:

  -  за динамічне зростання і розвиток підприємства;

  - за ефективність діяльності;

  - за підтримку високої репутації.

   

  4.2 Перед клієнтами:

  - за постійне підвищення якості готової продукції;

  - за надання достовірної і своєчасної інформації про продукцію підприємства.

   

  4.3 Перед діловими партнерами:

  - за дотримання принципів ділової етики, прийнятих на підприємстві;

  - за своєчасне і точне виконання умов всіх укладених договорів;

  - за свої слова і вчинки;

  - за дотримання принципу чесної конкуренції.

   

  4.4 Перед колективом АТ «ЗФЗ»:

  - за своєчасну виплату заробітної плати;

  - за надання можливостей особистого та професійного зростання, кар'єрного просування, відповідно до знань співробітників, їх здібностей і прикладених до роботи зусиль;

  - за надання соціальних гарантій, визначених у внутрішніх нормативних документах кількості пільг і компенсацій;

  - за надання працівникам нормальних умов праці;

  - за своєчасне надання працівникам достовірної інформації про досягнення і зміни, що відбуваються на підприємстві;

  - за етичне і шанобливе ставлення до працівників підприємства.

   

  5.  Норми і правила корпоративной етики

   

  5.1 Ставлення до сфери зв'язків з громадськістю та ЗМІ

  АТ «ЗФЗ» стежить за дотриманням високих етичних стандартів у відносинах із засобами масової інформації, не допускає поширення недостовірної інформації, приховування та / або спотворення фактів у своїй публічній діяльності або інших заходах по зв'язкам з громадськістю.

  Всі контакти зі ЗМІ здійснюються співробітниками в рамках своєї компетенції та за  узгодженням як з безпосереднім керівником, так і з Головою Правління.

  Самостійно взаємодіяти зі ЗМІ з робочих питань співробітникам підприємства заборонено.

   

  5.2 Внутрішній контроль

  В основі діяльності АТ «ЗФЗ» – чесність, інформаційна прозорість і відкритість при веденні бухгалтерського обліку, розробці бюджетів і оцінці ефективності проектів. Вся наша діяльність здійснюється в суворій відповідності до законодавчих актів і внутрішньої нормативної документації.

  Ефективна система внутрішнього контролю є важливим компонентом управління і дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних з відхиленням від регламентуючих актів у функціональній діяльності підрозділів.

   

  5.3 Конфіденційна інформація

  Будь-яка інформація, окрім загальнодоступної, яка відома працівникові за фахом роботи, є конфіденційною і не підлягає розголошенню, в тому числі й іншим співробітникам, яким вона не потрібна для виконання ними своїх службових обов'язків.

  При вступі на роботу, співробітник приймає на себе правові та етичні зобов'язання не розголошувати конфіденційну та ту, що являє комерційну таємницю, інформацію в період роботи на підприємстві і після звільнення з нього.

   

  5.4 Політична та громадська діяльність

  АТ «ЗФЗ» не підтримує будь-які політичні партії і рухи. Наші працівники, які беруть участь в діяльності політичних партій, можуть діяти виключно у вільний час і тільки як приватні особи, а не як представники «ЗФЗ».

   

  6. Правила ділової поведінки


  6.1 Принципи відносин між працівниками, які схвалюються на підприємстві:
  - Інноваційний підхід. Жива уява і здорова цікавість.

  Співробітник вносить і здійснює нові, конструктивні та прогресивні ідеї, прийоми в будь-якій області своєї діяльності.

  - Ініціативність. Уміння здійснювати вольові дії, брати на себе відповідальність.
  - Раціональне використання робочого часу. Необхідно планувати свій робочий час таким чином, щоб мінімізувати тимчасові втрати, пов'язані з невиробничими факторами: тривалими телефонними переговорами, чаюванням, обговоренням особистих проблем, очікуванням оформлення нарядів на виконання робіт.

  - Підвищення рівня професіоналізму. Кожен працівник зацікавлений в підвищенні рівня свого професіоналізму, відкритий для отримання нових знань і досвіду. Якщо професійно він ще чимось не володіє, це означає тільки те, що він оволодіє цим невдовзі. Якщо ж працівнику щось не зрозуміло в роботі, він не зволікає задавати питання компетентним фахівцям. Крім цього, на АТ «ЗФЗ» розвинена система навчання і підвищення кваліфікації персоналу.
  - Позитивність в своїх думках і словах. У розмовах з колегами працівник говорить про те, як поліпшити становище підприємства і як найбільш ефективно задіяти наявні ресурси. Він не пропустить проблему - він пропонує рішення.

  - Відповідальність за свої вчинки і вірність своєму слову. Працівник виконує свою роботу вчасно, швидко і якісно, ​​бере на себе відповідальність за результат, завжди тримає своє слово і відповідає за свої слова і вчинки. Він вчиться на своїх помилках і знає, що вибачитися за них - важливо, але виправляти помилки треба, перш за все, не словами, а ділом.

  - Здоровий спосіб життя. З метою забезпечення активного відпочинку, зміцнення командного духу і підтримки здорового способу життя, як частини корпоративної культури, на ПАТ «ЗФЗ», в рамках заводської спартакіади проводяться різні спортивні змагання.

  - Усі працівники основних і допоміжних підрозділів одягаються відповідно до затвердженого в Компанії корпоративного стандарту форми одягу.
  - Протягом робочого дня для всіх працівників є обов'язковим носіння перепустки на всій території підприємства.

  - За недотримання правил корпоративної форми одягу, працівниками підприємства несуть відповідальність не тільки працівники, що порушують дані правила, а й керівники відповідних структурних підрозділів.
  - Працівники АТ «ЗФЗ» розумно й економно ставляться до матеріальних цінностей підприємства незалежно від того, чи є вони матеріально відповідальними особами чи ні.

  - Взаємоповага, ввічливість і доброзичливість. Співробітник ставиться до людей, з якими спілкується, доброзичливо і шанобливо.

   

  6.2 Принципи відносин між співробітниками, що не прийняті на АТ «ЗФЗ»:
  - Формально (тільки в рамках своєї посадової інструкції) підходити до своїх обов'язків. На АТ «ЗФЗ» не прийнято працювати за принципом: «Я свою справу зробив, а ви - як хочете». Бувають ситуації, коли необхідна допомога не за певну суму грошей, а з почуття причетності до команди.

  - Спізнюватися і йти завчасно. У разі непередбачених обставин необхідно письмово попереджати керівництво підрозділу про необхідність відсутності.
  - Відмовлятися від участі в корпоративних заходах. Неформальні заходи - День народження підприємства, суботник - важливі події в житті колективу.

  6.3 Принципи відносин між співробітниками, які забороняються:
  - Перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння на території підприємства.
  - Використовувати міжміський або міжнародний зв'язок в особистих цілях.
  - Використання внутрішньої пошти не за призначенням.
  - Куріння на території підприємства дозволено тільки в суворо відведених місцях
   - Прояв нелояльності до АТ «ЗФЗ» - нехтування інтересами підприємства, розкриття комерційної таємниці, неповажні відгуки про підприємство, будь-які форми обману.

   

  6.4. Взаємовідносини між співробітниками

  Взаємовідносини між співробітниками АТ «ЗФЗ», незалежно від обійманої посади або сфери діяльності, будуються на принципах взаємної поваги та взаємодопомоги, відкритості та доброзичливості, командної роботи та орієнтації на співпрацю.

  Будь-які форми зневажливого або образливого ставлення один до одного недопустимі.

   

  6.5. Взаємовідносини між керівниками і підлеглими

  Взаємовідносини керівників з підлеглими будуються на принципах відкритості керівництва по відношенню до співробітників, надання керівниками рівних можливостей усім своїм підлеглим для виконання своїх обов'язків, підтримки ініціативності підлеглих, розуміння специфіки роботи підлеглих і відповідальності за результати їх роботи, неупередженості та справедливої оцінки результатів роботи підлеглих.

  Взаємовідносини підлеглих з керівниками будуються на принципах, поваги, дисципліни та дотримання субординації, сумлінного виконання як своїх прямих посадових обов'язків, так і інших завдань керівництва, що не описани в посадових інструкціях, але безпосередньо відносяться до сфери та специфіки діяльності підрозділу підприємства.

   

  7. Кадрова та соціальна політика АТ «ЗФЗ»


  7.1 Принципи підбору і відбору персоналу

  Підбір і подальший відбір персоналу для роботи на АТ «ЗФЗ» проводиться з урахуванням вимог, що пред'являються до даної посади, на основі знань, досвіду, потенціалу і рис характеру кандидата.

  Оцінка співшукачів проводиться на основі принципів об'єктивності та незалежності.

  Заборонені будь-які дії, які можуть завдати шкоди претендентам, в тому числі, і на їх нинішній роботі.

  7.2 Ротація персоналу

  Під ротацією персоналу на АТ «ЗФЗ» розуміється система переведень і переміщень працівників, як за ініціативою керівництва, так і за власною ініціативою всередині підрозділу або заводу на нові або вакантні робочі місця.
  Працівникові пропонуються наступні варіанти кадрових переміщень:
   - вертикальний розвиток кар'єри - просування по кар'єрних сходах (цілеспрямоване підвищення кваліфікації, зростання обсягів робіт, поступове делегування повноважень, підвищення відповідальності, наставництво, висування в резерв і можливості зростання по ієрархічній драбині в структурі);
  - горизонтальне розвиток кар'єри - переміщення в інший підрозділ з можливістю перепідготовки (перекваліфікації) працівника (освоєння нових дисциплін, нової спеціальності, надання перспектив розширення відповідальності, отримання додаткових обсягів робіт), ротація персоналу з підрозділу в підрозділ;

  Будь-який працівник має право взяти участь у внутрішньому конкурсі наявні вакансії ІТП. Для цього він повинен звернутися до керівника свого структурного підрозділу і далі через начальника ВКіН до Заступника Голови Правління з персоналу з пропозицією розгляду своєї кандидатури. Після проходження співбесід у керівників функціональних напрямків, працівник направляється на кадрову комісію. При позитивному вирішенні кадрової комісії, працівник наказом по підприємству переводиться на інженерно-технічну посаду.


  7.3 Система матеріального стимулювання працівників

  На АТ «ЗФЗ» дотримуються принципу оплати праці, яка націлена на результат. Умови оплати обговорюються заздалегідь при прийомі на роботу і повинні бути зрозумілі співробітникам. Крім того, на підприємстві розвинена система мотивації виконання додаткових робіт.

  Заробітна плата виплачується відповідно до чинного на підприємстві Порядку шляхом перерахування коштів на рахунок працівника в банку. При нарахуванні грошей співробітник отримує на руки розрахунковий документ, де вказано розмір заробітної плати і всі нарахування.

  Заробітна плата на АТ «ЗФЗ» виплачується два рази на місяць, відповідно до п.5.4.5 Колективного договору АТ «ЗФЗ». Розмір заробітної плати і преміальних виплат регулярно переглядається з метою підтримки конкурентоспроможності на ринку праці.


  7.4 Система нематеріального стимулювання працівників

  Підприємство приділяє велику увагу моральному заохоченню працівників.

  Фотографії кращих працівників розміщуються на Дошці пошани. На зборах колективу, що посів 1-е місце у внутрішньозаводському змаганні, вручається почесний вимпел. Подарунки дітям співробітників до Нового року, організація привітань до Дня металурга - невід'ємні складові корпоративної культури АТ «ЗФЗ».


  7.5 Соціальні гарантії, що надаються АТ «ЗФЗ» співробітникам

  Компанія надає співробітникам всі гарантії, обумовлені в КЗпП України. Діє програма медичного страхування «Лікарняна каса»

  Для надання необхідної першої медичної допомоги на підприємстві працює медпункт.

  Працівники підприємства мають можливість оздоровлення в санаторіях України.

  Працівникам та членам їх сімей надається можливість відпочинку на заводський базі «Феросплавник» в м. Приморськ.

  Діти працівників підприємства можуть оздоровитися в дитячому оздоровчому центрі

   

  7.6 Оцінка і розвиток персоналу

  На підприємстві щорічно проводиться оцінка персоналу - спеціальна комплексна процедура, що дозволяє отримувати максимально повну і точну інформацію про ІТП та осіб, які їх заміщають, їх потенціал і розвиток.

  Оціночні заходи проводяться в разі:

  - відбору кандидатів на вакантну посаду;

  - горизонтальної та вертикальної ротації кадрів;

  - відбору кандидатів до кадрового резерву;


  7.7 Кадровий резерв

  Формування кадрового резерву на АТ «ЗФЗ» - це комплексний процес відбору і цілеспрямованого професійного розвитку персоналу, здатного заміщати керівні посади в структурних підрозділах і відділах. Відбір заснований на принципах відкритості, рівних прав при конкурсному заміщенні посади, пріоритеті успішності професійної діяльності.
  Резерв формується зі складу працівників структурних підрозділів підприємства. Основними критеріями відбору в резерв кадрів є:
  - професійні (успішне виконання професійних обов'язків, структура професійних знань, умінь і навичок, професійний досвід людини, рівень кваліфікації);
  - особистісно-ділові (організованість, відповідальність, самооцінка, ініціативність, ефективність діяльності);

  - морально - психологічні (надійність, чесність, лояльність, нервово-психічна стійкість, прагнення до саморозвитку, інтелект);

  - інтегральні (стан здоров'я, загальна культура, авторитет в колективі, презентабельність).

   

  8. Процедури зміни і розвитку цього Кодексу


  Цей Кодекс буде розвиватися з урахуванням поточних змін всередині АТ «ЗФЗ».
  Кодекс може бути доповнений і / або змінений рішенням Голови Правління.
  Корпоративний Кодекс єдиний для всіх працівників АТ «ЗФЗ». Всі співробітники АТ «ЗФЗ» добровільно беруть на себе зобов'язання щодо дотримання принципів, норм і правил ділової поведінки, встановлених в даному Кодексі.


  9. Відповідальність за виконання цього Кодексу


  Відповідальність за виконання норм і правил, відображених у цьому Кодексі, покладається на кожного працівника АТ «ЗФЗ».
  Контроль за виконанням цього Кодексу покладається на керівників підрозділів і відділів.


  10. Прикінцеві положення


  АТ «ЗФЗ» схвалює виконання працівниками положень цього Кодексу.
  Вміщені в Кодексі правила і норми корпоративної етики працівників, носять характер загальних принципів.

  Кожному працівнику підприємства пропонується знати та дотримуватися  положеннь цього Кодексу.

  Українська асоціація виробників феросплавів

  Українська асоціація виробників феросплавів

   

  Україна, 69035
  Запоріжжя, вул. Діагональна,11
  АТ "Запорізький Завод Феросплавів"

  Мапа проїзду

  Тел.: +380 (61) 217-80-09

  ДОСВІД
  НАДІЙНІСТЬ
  ПЕРСПЕКТИВА

  Усі права захищені © АТ "Запорізький Завод Феросплавів"