УК     EN
ISO 9001 - 2008

  Підсумки дослідно-промислової кампанії з розливання МнС17 у розливальну порожнину №2: цифри говорять самі за себе

  У плавильному цеху №1 підведені перші підсумки проведення дослідно-промислової кампанії з розливання МнС17 в порожнину з чавунною подиною на ділянці розливання металу №2. Друга розливна порожнина була запущена в експлуатацію 6 жовтня цього року. Принциповою відмінністю від технології розливання в порожнину №1 стало використання чавунних подин замість електродних блоків. Головна мета такого рішення — скорочення часу охолодження металу.

  При оцінці ефективності нововведення враховувалися основні техніко-економічні показники зі швидкості охолодження МнС17, розлитого в порожнину, і засвоєння та утворення відсівів при фракціонуванні металу. Дослідно-промислова кампанія оцінювалася в два етапи — для оцінки швидкості охолодження металу, і для визначення засвоєння та утворення відсівів при дробленні.

  На першому етапі кампанії з розливання МнС17РБ на ділянці розливання металу №2  зроблені виміри температури металу при охолодженні на порожнинах. Для порівняння швидкості охолодження, заміри проводилися одночасно на порожнині з вугільної подиною і порожнині з чавунною подиною. Виконано 4 порівняльні розливання через ківш-копильник, згідно з методологією.

  Вивівши середньозважену швидкість охолодження злитків в заданий проміжок часу, технологи виявили, що температура охолодження металу вище на порожнині з чавунною подиною. Помітної різниці в швидкості охолодження між порожнинами під час розливання не спостерігалося, в той час як саме інтенсивне охолодження відбувалось при розливанні. У перші 20 хвилин після розливання відбувається кристалізація поверхні злитків, і швидкість охолодження починає сповільнюватися. Після 40 хвилин охолодження, швидкість охолодження значно сповільнюється на порожнині з вугільної подиною, а на порожнині з чавунною подиною швидкість охолодження як і раніше висока.

  Другий етап кампанії полягав у фракціонуванні МнС17РБ окремими партіями металу, розлитого в порожнину без подини, з вугільної подини і чавунної подини. Для порівняння гранулометричного складу були сформовані партії і виконано фракціонування металу в складі готової продукції №1 на ДСК №8. Балансові плавки виплавлені на печах №№ 3, 4, 6, розливання відбувалось через ківш-копильник у відсіви фракції 5-10 мм.

  За результатами фракціонування металу, розлитого в порожнини з чавунною подиною, отримано 18,88% відсіву МнС17 фракції 0-10 мм, що вище показників, отриманих з металу, розлитого в порожнину з вугільною подиною — 18,04%. Важливим фактором в утворенні відсівів при фракціонуванні є їх засвоєння при розливанні на порожнинах.
  У листопаді 2016 роки вже були виконані балансові розливання в порожнину з вугільної подини, і засвоєння відсіву склало 9,2%.

  Щоб визначити відсоток засвоєння відсіву при розливанні в порожнину з чавунною подиною, також було виконано ряд балансових розливань МнС17РБ. Вони проводилися краном №9, який обладнаний тензометричними вагами. Після зважування рідкого феросілікомарганцю перед розливанням і витягнутих охолоджених злитків, засвоєння відсіву фракції 5-10 мм склало 11,48%, що вище показників, отриманих з порожнини з вугільною подиною. Отже, фактичний відсоток утворення відсіву від виплавленого металу у випадку з вугільною подиною становить 8,84%, а чавунною подиною —7,32%.

  Якщо перевести ці цифри в розрахунок на прикладі 100 тонн МнС17, то буде видно, що обсяг товарної продукції при розливанні на порожнини з чавунною подиною більше на 0,93 т.

  За результатами дослідно-промислової кампанії отримано наступні дані: швидкість охолодження МнС17РБ розлитого в порожнину з чавунною подиною вище на 55 оС / год у порівнянні з порожниною з вугільною подиною. За 60 хвилин метал повністю застигає, весь витягується, «кірки» утворюються в малих обсягах. Ефективність розливання металу на порожнину з чавунною подиною показує, що додатково утворюється 9,3 кг товарної продукції на кожній тоні розлитого металу, що в свою чергу при середньомісячній виплавці 11 тис.тон дає 102,3 тонни товарних феросплавів без додаткових витрат на переділ. Засвоєння відсіву зростає до 11,48%, що дозволяє знизити фактичний відсоток утворення відсіву від виплавленого (рідкого) металу до 7,32%.

  Цифри, які говорять самі за себе, є результатом плідної праці фахівців-технологів. Результат видно, а це значить, що перший плавильний — на вірному шляху.

  9.01.2018

  Україна, 69035
  Запоріжжя, вул. Діагональна,11
  ПАТ "Запорізький Завод Феросплавів"

  Мапа проїзду

  Тел.: +380 (61) 700-41-71,
  Факс: +380 (61) 700-41-72,
  Телетайп: 127172 Сплав

  ДОСВІД
  НАДІЙНІСТЬ
  ПЕРСПЕКТИВА

  Усі права захищені © ПАТ "Запорізький Завод Феросплавів"