УК     EN
ISO 9001 - 2015

  ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ КІНЦЕВОГО СТРОКУ ПОДАЧІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

  АТ «ЗФЗ» (далі - Товариство) оголошує про продовження кінцевого терміну подачі конкурсних пропозицій на участь в конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства -  ДО 17.09.2019 - 23:59.

  Завдання - проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗФЗ» за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року.

  Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:

  Для участі в конкурсі необхідно подати документи зазначені в додатках 1 та 2 до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» затверджений Аудиторським комітетом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» ВІД 24.07.2019р. (Додається).

  У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які:

  1. відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторам, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  2. включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
  3. у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

  Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості і не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб'єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

  Конкурсну пропозицію відправляти на електронну пошту: secret4@ferro.zp.ua(з поміткою «Конкурс аудит»).

  Документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: вулиця Діагональна, будинок 11, м.Запоріжжя, 69035, АТ «ЗФЗ». Тел. (061) 700-43-44.

  Рішення про вибір аудитора буде оголошено на сайті zfz.com.ua.

  Документи, що надійшли після встановленого терміну або представлені не в повному обсязі або з порушенням умов, розглядатися не будуть.

  Порядок

  10.09.2019

  Українська асоціація виробників феросплавів

  Українська асоціація виробників феросплавів

   

  Україна, 69035
  Запоріжжя, вул. Діагональна,11
  АТ "Запорізький Завод Феросплавів"

  Мапа проїзду

  Тел.: +380 (61) 700-41-71,
  Факс: +380 (61) 700-41-72,

  ДОСВІД
  НАДІЙНІСТЬ
  ПЕРСПЕКТИВА

  Усі права захищені © АТ "Запорізький Завод Феросплавів"