УК     EN
ISO 9001 - 2015

  Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності

  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне.

  На виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» наше підприємство оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

  Завдання - проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗФЗ» за період з 01 січня 2022 по 31 грудня 2022 року. Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 31 жовтня 2022 року 23:59.

  Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:

  Для участі в конкурсі необхідно подати документи зазначені в додатках 1 та 2 до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» затверджений Аудиторським комітетом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» ВІД 24.07.2019р.

  З Порядком проведення конкурсу можливо ознайомитися на офіційному сайті АТ «ЗФЗ» http://zfz.com.ua/ в розділі «Корпоративне управління».

  У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які:

  1. відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторам, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  2. включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
  3. у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

  Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості і не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб'єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

  Конкурсну пропозицію відправляти на електронну пошту: secret4@ferro.zp.ua (з поміткою «Конкурс аудит»).

  Документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: вулиця Діагональна, будинок 11, м.Запоріжжя, 69035, АТ «ЗФЗ».

  Контактна особа – голова Аудиторського комітету АТ «ЗФЗ» Маньчин Олексій Олександрович. Тел. (061) 217-89-43, 050-450-76-36.

  Рішення про вибір аудитора буде оголошено на сайті http://zfz.com.ua/.

  Документи, що надійшли після встановленого терміну або представлені не в повному обсязі або з порушенням умов, розглядатися не будуть.

   

  6.09.2022

  Українська асоціація виробників феросплавів

  Українська асоціація виробників феросплавів

   

  Україна, 69035
  Запоріжжя, вул. Діагональна,11
  АТ "Запорізький Завод Феросплавів"

  Мапа проїзду

  Тел.: +380 (61) 217-80-09

  ДОСВІД
  НАДІЙНІСТЬ
  ПЕРСПЕКТИВА

  Усі права захищені © АТ "Запорізький Завод Феросплавів"