УК     EN
ISO 9001 - 2015

  Прагнемо прийти до нульового травматизму. Підбито підсумки з охороні праці за 2019 рік

  Відомо, що береженого працівника саме життя береже. Але все ж було б складно без постійного навчання та контролю, що здійснюють співробітники відділу охорони праці ЗФЗ, дисциплінувати великий колектив, стимулювати людей працювати безпечно. 
   
  У минулому році на нашому підприємстві істотно знизився виробничий травматизм: зареєстровано 4 нещасних випадки.  Для порівняння: у 2018-му році їх було 7, а в 2017-му - 12. Велику роль зіграла грамотна профілактична робота, проведена як фахівцями служби охорони праці нашого підприємства, так і посадовими особами підрозділів заводу.
   
    Головна мета роботи в даному напрямку - створення безпечних і здорових умов праці на всіх стадіях виробничого процесу і прагнення до нульового травматизму. Щорічно на підприємстві плануються і виконуються заходи з охорони праці.  Всі працівники забезпечені сертифікованим спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
   
    Оцінка умов праці проведена на всіх робочих місцях.  Там, де виявлені шкідливі виробничі фактори, робочим встановлені гарантії і компенсації згідно з чинним законодавством.  Люди, зайняті на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, проходили попередні обов'язкові періодичні та періодичні медичні огляди. Проведено інструктажі з охорони праці, відбулися стажування та навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт.
   
    Аналіз випадків виробничого травматизму, що сталися за попередні роки, свідчить, що основними їх причинами є недотримання вимог інструкцій з охорони праці, тому служба особливу увагу приділяла організації видів робіт підвищеної небезпеки. Так, протягом 2019 року в виробничих цехах і підрозділах заводу пройшли 868 цільові перевірки, 2715 обходів робочих місць. За їх результатами керівникам структурних підрозділів запропонували до виконання 4195 заходів, а 215 порушників вимог безпеки притягнули до відповідальності.
   
  Також протягом року під пильною увагою фахівців служби були організація і проведення навчання працівників з питань ОП і пожежної безпеки, дотримання нормальних санітарно-гігієнічних умов праці на кожному робочому місці, наявності у працюючих засобів індивідуального захисту, дотримання оптимальних режимів праці і відпочинку.  
          
  Контролювали й організацію лікувально-профілактичного обслуговування, безпеку ведення технологічних процесів, утримання в належному стані виробничого обладнання, будівель, споруд, посудин під тиском, кранового господарства і території підприємства, дотримання працівниками вимог правил, норм та інструкцій з охорони праці та безпеки виробництва.
   
    У 2019-му також вдалося досягти суттєвого зниження рівня захворюваності заводчан. Протягом року захворіло 2047 працівників, що на 212 випадків менше ніж в 2018-му році.  Переважали, як і раніше, захворювання на ГРВІ, остеохондроз, захворювання суглобів та ін.
    Протягом року у 88 працівників заводу на прохідній і на медогляді перед зміною виявили алкогольне сп'яніння.  З цієї причини звільнили 34 людини, іншим оголосили догану зі стовідсотковим позбавленням премії.
   
    Робота з охорони праці на виробництві - це щоденна кропітка праця.  Відбуваються зміни у трудовому законодавстві, в правилах з охорони праці, розширюється виробництво, змінюється штат співробітників... Служба ОП  не зупиняється на досягнутому: йде робота з локальними нормативними актами з охорони праці, плануються заходи щодо поліпшення умов, в яких працюють заводчани.
   
   
   Підготувала Вікторія Верещага
   
  30.01.2020

  Українська асоціація виробників феросплавів

  Українська асоціація виробників феросплавів

   

  Україна, 69035
  Запоріжжя, вул. Діагональна,11
  АТ "Запорізький Завод Феросплавів"

  Мапа проїзду

  Тел.: +380 (61) 217-80-09

  ДОСВІД
  НАДІЙНІСТЬ
  ПЕРСПЕКТИВА

  Усі права захищені © АТ "Запорізький Завод Феросплавів"