УК     EN
ISO 9001 - 2015
  Підвели підсумки минулорічної роботи

  Підвели підсумки минулорічної роботи

  Не дивлячись на численні труднощі, що з ними стикалося наше підприємство у 2019 році, можна  констатувати, що плани виконані і з виробництва продукції, і з її реалізації.  
   
  У грудні 2019 року планове завдання з виплавки в цілому по заводу перевиконано на 1 328 базових тони: виплавлено – 16 112 б.т. феросплавів. З початку року рівень виробництва феросплавів був на 3,82% вищє запланованого (299 166 б.т.).
    Маємо на 737 б.т. товарних феросплавів більше, ніж було заплановано, а саме 13 717 б.т. З початку року виплавка склала 251 139 б.т. – це на 2 % вище за план. 
  Економія технологічної електроенергії склала 3 132 тис. кВт/год., з початку року – 21 044 тис. кВт/год.
   
  Відхилення по споживанню електроенергії, заявленої в ДП «Енергоринок» у грудні, мінус 1% (припустиме відхилення плюс/мінус 2% ). Ми не тільки навчилися керувати процесом споживання електричної енергії, але й економити, бо вчасно маємо інформацію від відділу головного енергетика щодо часу, коли на ринку є більш дешева електроенергія.
   
  Загальна кількість на підприємстві гарячих простоїв через залежні від цехів чинники у грудні при плані зниження на 12 відн.%, фактично знижені  на 72,2 %. Найбільш масові випадки простоїв пов’язані з витоком води. Значно знижена кількість гарячих простоїв по цехам №4 та №1 завдяки технологічним нововведенням, що стосувалися підвісок контактних щік та нажимних кілець, виносу рукавів охолодження елементів печей з гарячої зони. 
   
  Завдяки злагодженій роботі різних служб заводу, під час чищення газових терактів, вдається проводити  ремонтні роботи на технологічному обладнанні.
  У минулому місяці не зафіксовано випадків отгарів електродів. Всього у 2019 році мали 28 випадків отгарів. Але спостерігається стійка тенденція до зниження їх кількості. 
   
  В цілому по заводу продовжує знижуватися і відсоток утворення відсівів. У грудні цей показник по 1-му цеху на 0,9 % нижче від запланованого (14,3 %), по 2-му цеху зниження на 1,4 % (18,9%), по 3-му зниження на 1,5% (18,7% за фактом), по 4-му цеху відсівів менше на 2,3% (факт 12%).
   
  Робота щодо зниження відсотка утворення відсівів триває.
  Марганецьмісткої сировини зекономлено 99 б.т. у грудні та 7185 б.т. з початку року.
  Є зниження вмісту марганцю у вогнено-рідкому шлаку відносно плану (не більше 12,5 %), але потрібно працювати над тим, щоб цей показник стабільно не перевищував 11%, бо це є чіткий показник майстерності, професійності працівників та технологічного рівня виробничого процесу.
   
  У грудні планувалося виконати ППР 11 печей, за фактом зроблено 10, бо на простої знаходилася піч №3. Через відсутність необхідного футерувального матеріалу замість ремонту печі №10 ППР відбувся на 9-й.
   
  В грудні тривав капітальний ремонт печі №35. Відбувся ремонт зі зміною конструкції льоткового вузла на печах у 1-му цеху, вдосконалюється процес охолодження злитків на розливній машині №2. Стоїть завдання також запобігти попаданню пару на конструкції розливних машин.
  Йде відновлення робочого стану розливної машини в цеху №3.
  Всі ППР у 2019 році було зроблено власноруч. Економія на підрядниках тільки за грудень склала більше 1 млн. гривень. 
                                                                             Екологія
  У грудні було заплановано і виконано 9 заходів (БООС): атестація робочих місць за умовами праці, робота із пільговим списком №№1,2; відбір і аналіз проб атмосферного повітря; проведення моніторингу впливу ділянок АТ «ЗФЗ» та ТОВ НВФ «ТПЕ» полігону промислових відходів б. Середня на навколишнє середовище; природоохоронні заходи щодо нагорної канави (дольова участь ЗФЗ та ТПЄ) та ін. 
   
  Перевірений стан вентиляційних та аспіраційних систем  цехів, вимірювання та розрахунки ефективності їх роботи. 
  Виконано 24 досліди за для контролю вмісту забруднюючих речовин  в стічних водах при скиданні у Дніпро.  
   
  За результатами проведених досліджень, устаткування експлуатується відповідно до вимог чинних нормативних документів, показники вмісту забруднюючих речовин в технічній воді та феросплавному газі відповідають нормативним значенням відповідних Дозволів. Показники по чинниках, що мають вплив на працівників, як-то вміст марганцю і пилу в повітрі на робочих місцях, рівень шуму, вібрації, відносної вологості та ін. – у межах норми.  
   
  У найближчих планах нашого пісдприємства – поступове нарощування виробництва. І у 2020-му році до цього є передумови: в світі зростає попит на  феросиліцій і як наслідок – ціна. На сьогодні вже 2 печі задіяні у виробництві цього виду феросплавів, у лютому і навесні планується ще збільшити кількість печей, що плавлять феросиліцій та інші види продукції.. 
   
  28.01.2020

  Українська асоціація виробників феросплавів

  Українська асоціація виробників феросплавів

   

  Україна, 69035
  Запоріжжя, вул. Діагональна,11
  АТ "Запорізький Завод Феросплавів"

  Мапа проїзду

  Тел.: +380 (61) 217-80-09

  ДОСВІД
  НАДІЙНІСТЬ
  ПЕРСПЕКТИВА

  Усі права захищені © АТ "Запорізький Завод Феросплавів"