продукция запорожского завода ферросплавов - ферросиликомарганец ферросилиций ферромарганец марганец металлургическая известь ферросплавный шлак продукция запорожского завода ферросплавов - ферросиликомарганец ферросилиций ферромарганец марганец металлургическая известь ферросплавный шлак продукция запорожского завода ферросплавов - ферросиликомарганец ферросилиций ферромарганец марганец металлургическая известь ферросплавный шлак
| English version |
В НАЧАЛО
Обращение
История
Настоящее
Политика качества
Продукция
Сырье
Социальная сфера
Готовы сотрудничать
Контакты, реквизиты
Новости
Наши тендеры
Газета
Видео
2003 2003
2002
1971 1995
ПАО "ЗФЗ" - учредитель украинской Ассоциации производителей ферросплавов.
Корпоративное управление

Для удобства ознакомления информация структурирована в несколько архивных файлов.

Загрузка нужной Вам информации начнется сразу после клика на соответствующей ссылке ниже:

 

 

Повідомлення для акціонерів ПАТ «ЗФЗ»

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів,

призначених на   09 серпня 2016 року

 

На дату складання переліку акцiонерiв, які мають право на участь  у загальних зборах:

  • кількість голосуючих цінних паперів складає 2 265 730 644 штук;
  • кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають право голосу на загальних зборах 13 819 356 штук.

Згідно складеного Реєстраційної комісією переліку акціонерів, які за реєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, яким належить 7 523 294 шт. простих іменних акцій (голосів), з яких:

  • кількість акцій (голосів) , які зареєструвались для участі у зборах , але не враховуються при визначені кворуму та при голосування в органи емітента - 49 538 штук.
  • кількість акцій ( голосів) , які враховуються при визначені кворуму – 7 473 756 штук.

Таким, чином, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 0,3299% голосуючих акцій (голосів) товариства.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками менш 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано відсутність кворуму загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗФЗ», призначених на 09.08.16р.

 

 

До уваги акціонерів ПАТ «ЗФЗ»

 

Повідомляємо що загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", які були скликані на 07.06.2016 року, не відбулися, у зв’язку з порушенням термінів з організації проведення загальних зборів та відсутністю правової підстави. Детальніше

З повагою,

Правління ПАТ «ЗФЗ«

 

 

Повідомлення акціонерів ПАТ «ЗФЗ»

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів,

призначених на   06 серпня 2012 року

 

Для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 0,0013% голосуючих акцій товариства.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками менш 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано відсутність кворуму загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗФЗ», призначених на 06.08.12р.

 

 

Повідомлення акціонерів ПАТ «ЗФЗ»

про зміну найменування Зберігача ТОВ “ОФР – Запоріжжя»

           

З 16.07.2012р.на підставі протоколу загальних зборів акціонерів ТОВ «ОФР – Запоріжжя»  № 05/07-01 від 05.07.12р. Зберігач ТОВ «ОФР – Запоріжжя» змінив найменування на ТОВ «Депозитарний центр «Придніпров’є».

            Нові реквізиті Зберігача:

Назва: ТОВ «Депозитарний центр «Придніпров’є»

Місцезнахождення: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32

Телефон/факс : (0562) 36-07-85, 36-07-86

 Разработка сайта ДИАМИР